BARNAAMIJKA SAMO-FALKA EE TIMACADE NEWS NETWORK TNN

 

 

 

December 26, 2017

(TNN) - Ururka Walaa laha Arabsiyo,oo dee q lacaga gaadhsiiyey Hooyadii haysatay c aruurta aan dubka s are aan ku dhalan,oo nolol adag ku nool.W


December 24, 2017

(TNN) - Qoys danyar ah,oo caruur dubka sare aan lahayn hay sta ,oo deeq la gaad hsiiyey.Walaalayaal meel aad joogtaabna Allah dartii ugu gar g


July 5  , 2014

Illaahay dartii u caaw i  Hooyo Xabiiba Aw Axmed Diiriye,oo la d hibaataysan caruur maskaxda ka bukta o o cunaysa Biraha iyo khashinka jidhkooda k


March 14,2014

Dhammaan shacabka
Somaliland iyo umad da muslimiintaba, wa xaan ka codsanayna inay Ila ahay dartii h ooyo Sahra Ibrahim Jamac,u gar gaaran


October 19 , 2013

Maamulka Timacade News,wuxuu shacab ka Somaliland ugu b aaqayaa inay Ilaah ay dartii u soo caaw iyan walaalkeen Ca bdillahi Nuur Xasan


October 18 , 2013

Maamulka Timacade News,wuxuu shacab ka Somaliland ugu b aaqayaa inay Ilaah ay dartii u soo caa wiyan walaalkeen C abdillahi Nuur Xasan


March  5  , 2012

Hooyo Xabiiba Aw A xmed Diiriye,oo ah H oo yo haysata caruu r dhibaataysan,ayaa maanta la soo gaadh isiyay deeq lacageed Hooyo Xabiiba,ayaa u


February  18  , 2012

Fadlan Caawi Ilmah
an Yar Ee Labada G
acmood Iyo Labada
Lugoodba Ka Curyaa
nka ah.Mubaarig Ax
med Cabdilaahi waa
wiil yar oo 10 jirah o


September 1,2011

Timacade News oo de eq lacag ah gaadhsiis ay Ninkii Mucjisada ah aa ee Baabacooyinka Gacmaha wax ka maqli jiray,deganna magaal ada Tog-Wajaale.Aga


July 17 , 2011

Barnaamijka Samofalk a ee Timacade News N etwork Fannaanka we yn ee Cabdi Cali Bacal waan,oo  muddo dhee r xaaladiisa caafimaad ka sii daraysay,ayaa li


February 22  2011

Nimcooyinka Allaha we
yni siiyey bani aadam
ka,waxaa ka mid ah,lix da laxaad.Akhristaw w axaad is weydiisaa qo
fka walaalkaaya ee lab
adaba aan haysan,sida


August  28   2010

Gudoomiyaha Gudida H orumarinta G.Gabiley o o Deeq Lacageed soo G aad hsiiyay Cabdi Muxu med oo ah Nin Mucjiso ah oo Wajaale ku Dhib aataysan.Gudoomiyaha


May   6    2010

Haweenka Soomaaliyee d ee Magaalada Bolton, UK,oo deeq lacageed so o gaadhsiiyay Shabaka dda Timacade News,iya goo ku caawinaya Cabd irashiid Cumar Xusen,oo


Dec   20    2009 

Haweenka Soomaaliy
eed ee degan Magaal ada Bolton ee Dalka In giriiska ayaa Deeq lac ageed oo dhan $ 325 soo gaadhsiiyay Cabdi Maxamuud Aw Xasan


 

December 26, 2017

(TNN) - Ururka Walaa laha Arabsiyo,oo dee q lacaga gaadhsiiyey Hooyadii haysatay c aruurta aan dubka s are aan ku dhalan,oo nolol adag ku nool.W


December 5, 2017

(TNN) - Dhamaan umada Musliminta
walaalayaal Allah dartii u soo caaw iya caruurtan
jidh ku goo gayo ee d hibatadu haysato


July 5  , 2014

Illaahay dartii u caawi Hooyo Xabiiba Aw Ax med Diiriye,oo la dhiba ataysan caruur maska xda ka bukta oo cunay a Biraha iyo khashinka jidhkooda ka soo baxa .


March 14,2014

Dhammaan shacabka So maliland iyo umadda mus limiintaba waxa an ka co dsanayna inay Ilaahay d artii hooyo Sahra Ibrahi m Jamac,u gar gaaraan, oo soo caawiyaan,si ay


August 16,2012

Maamulka Shabakad a Timacade News iyo
asxaabta Maqaamka
Tog-wajaale ee mag aalaga Birmingham,
oo caawimo u fidiyey qoys dhibaataysan..


August 11,2012

Shabakada Timacade
News,oo ka war doo
ntay xaalada ay ku s ugan tahay Hooyo X abiiba Jaamac Cayna ashe,oo haysata 3 w iil oo maskaxda ka bu


February  29  , 2012

Illaahay dartii u caawi Hooyo Xabiiba Aw Ax med Diiriye,oo la dhiba ataysan caruur maska xda ka bukta oo cunay a Biraha iyo khashinka jidhkooda ka soo baxa .


February  18  , 2012

Fadlan Caawi Ilmah
an Yar Ee Labada G
acmood Iyo Labada
Lugoodba Ka Curyaa
nka ah.Mubaarig Ax
med Cabdilaahi waa
wiil yar oo 10 jirah o


September 1,2011

Timacade News oo deeq lacag ah gaadh siisay Ni nkii Mucjisada ahaa ee Baabacooyinka Gacmah a wax ka maqli jiray,deg annamagaalada  Tog-W ajaale.Agaasimaha Tima


July 17 , 2011

Barnaamijka Samofal ka ee Timacade News Netw ork.Fannaanka weyn ee C abdi Cali Bacalwaan,o o  muddo dheer xaaladii sa caafimaad ka sii dara ysay,ayaa aad u liita,ka


February 22  2011

Nimcooyinka Allaha weyn i siiyey bani aadam ka,w axaa ka mid ah,lixda laxa ad.Akhristaw waxaad is weydiisaa qofka walaalk aaya ee labadaba aan ha ysan,sida xaaladiisa nolo


August  28   2010

Gudoomiyaha Gudida Hor
umarinta G.Gabiley oo D eeq Lacageed soo Gaad hsiiyay Cabdi Muxumed oo ah Nin Mucjiso ah oo Wajaale ku Dhibaataysa n.Gudoomiyaha GudidA H


March  22  2010

Jaaliyadaha Somaliland Ee
West Midland Iyo East Mid

lands ayaa shirar iyo kula no ay ku qabtay Magaalo
oyinka Birmingham iyo Le
icester .Hadaba Shirarka
iyo Kulanadan oo ay soo


March   14   2010

Allaha weyn dartii wal aalayaal ugu soo garga ara walaasheen Shugri Axmed Xaashi,oo dhiba ato ka haysato xanuun kaga habsadey dhinaca cunaha iyo qoorta.Shu